Analytický inštitút MF SR otvoril debatu o územnosprávnom členení Slovenska

Inštitút finančnej politiky – analytický útvar ministerstva financií – publikoval 13. júla 2018 v spolupráci s Katedrou verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave štúdiu o možnostiach…

Čítať viac »

Svetová banka rozšírila svoju správu Doing Business aj o miestnu úroveň

Svetová banka publikovala správu Doing Business za rok 2018 nielen na úrovni krajín, ale zisťovala podmienky pre podnikanie na úrovni miest a regiónov. Na Slovensku boli hodnotené mestá Bratislava, Košice,…

Čítať viac »